UAB „MULTIKINO LIETUVA“, juridinio asmens kodas 302485078, www.multikino.lt


UAB “Multikino Lietuva” * buveinės adresas: Ozo g. 18, LT-08243 Vilnius, Lietuva * tel.:+370 5 219 53 76


TAISYKLĖS


Gerbiamieji klientai! MULTIKINO ribose galioja šios taisyklės:
1. Įsigydami bilietą Jūs tuo pačiu išreiškiate sutikimą laikytis šių taisyklių.
2. Visos kasos yra atidaromos, likus 15 minučių iki pirmojo seanso pradžios, uždaromos praėjus 15 minučių nuo paskutiniojo seanso pradžios.
3. Žiūrovai į kino sales gali patekti tik pateikę įsigytą bilietą.
4. Bilietas galioja tik jame nurodytam seansui, salei, dienai ir valandai.
5. Bilietą būtina išsaugoti iki seanso, kuriam jis yra įsigytas, pabaigos dėl galimo pakartotinio patikrinimo.
6. Vietą salėje turite užimti tą, kuri yra nurodyta Jūsų biliete.
7. Aptarnaujantis darbuotojas turi teisę išprašyti žiūrovą, neturintį galiojančio
bilieto.
8. Rezervuoti bilietai turi būti atsiimti likus 1 valandai iki seanso pradžios. Rezervacija nutraukiama likus 1 valandai iki seanso pradžios.
9. Bilietai nerezervuojami maratonams, varžyboms, koncertams ir kitiems kino renginiams.
10. Bilietus į filmų seansus, ribojamus tam tikromis amžiaus kategorijomis gali įsigyti tik asmenys, atitinkantys specialiuosius reikalavimus ir pateikę tai įrodančius asmens tapatybės dokumentus.
11. Moksleivio bilietais gali naudotis moksleiviai ir studentai, bilietų kasoje bei prie įėjimo į salę pateikę galiojančius pažymėjimus.
12. Moksleivių/studentų pažymėjimai, asmens tapatybės dokumentai kartu su bilietais yra tikrinami prie įėjimo į salę ir kasoje bilieto pardavimo metu.
13. Bilietą pakeisti galima ne vėliau nei likus 15 minučių iki jame nurodyto seanso pradžios.
14. MULTIKINO ribose griežtai draudžiama įsinešti ir vartoti maisto prekes, kurios įsigytos ne MULTIKINO prekybos vietoje.
15. MULTIKINO ribose griežtai draudžiama fotografuoti ir filmuoti, o taip pat į kino salę įsinešti kameras, fotoaparatus bei naudoti bet kokius vaizdą ir garsą įrašančius įrenginius.
16. MULTIKINO kino salių ribose griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.
17. Nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų apsvaigę asmenys nebus įleidžiami į MULTIKINO teritoriją.
18. Visoje MULTIKINO teritorijoje draudžiama rūkyti.
19. Į MULTIKINO teritoriją draudžiama įsivesti ir įsinešti gyvūnus.
20. Tualetai yra skirti tik MULTIKINO klientams.
21. Įstaigos vadovas gali atsisakyti įleisti nekultūringai, nemandagiai ir vulgariai kitų klientų bei darbuotojų atžvilgiu besielgiančius asmenis.

MULTIKINO DIREKCIJA