Naujienos

TAISYKLĖS

Papildomos taisyklės ir informacija susijusi su COVID19 ir Galimybių pasu:

Nuo rugpjūčio 20 d. kino teatras Multikino aptarnauja klientus turinčius Galimybių pasą.

LRV nutarimas dėl galimybių paso: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045

LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2608ac00fc5e11eb9f09e7df20500045

Galimybių pasą gali gauti asmenys :

 • gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą;
 • pasiskiepiję nuo COVID-19;
 • persirgę COVID-19;

Atsisiųskite savo galimybių pasą: https://gp.esveikata.lt/ ;

 • Asmenys, neturintys prisijungimo prie E. sveikatos sistemos, gali naudoti vakcinaciją, persirgimą arba neigiamą PGR testą įrodančius dokumentus kaip alternatyvą Galimybių pasui.
 • Žmonės, nesinaudojantys elektronine bankininkyste ar neturintys elektroninės prieigos, popierinį paso variantą gali gauti Registrų centro teritoriniuose padaliniuose;
 • Galimybių pasas išduodamas asmenims nuo 16 metų. Vaikams iki 16 metų nereikia testuotis ir turėti Galimybių paso. Jiems reikalingas tik asmens dokumentas.
 • Galimybių pasą už kitus asmenis, pavyzdžiui, vaikus nuo 16 metų, kurie neturi e. bankininkystės ar e.parašo, gali atsiimti jų artimieji. Asmenims iki 18 metų E. sveikatos sistemoje yra automatiškai sukurtas atstovavimas – vaikų tėvai yra paskirti jų atstovais ir gali tvarkyti savo vaikų paskyras. Taigi norint atsiimti Galimybių pasą už savo vaikus tėvai turėtų atvykti į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį.

 

Mūsų darbuotojai turi teisę paprašyti:

 • Parodyti galiojantį Galimybių pasą arba ES skaitmeninį Covid pažymėjimą;
 • Parodytivakcinaciją, persirgimą arba neigiamą PGR testą įrodančius dokumentus kaip alternatyvą Galimybių pasui;
 • Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, jog Galimybių pasas priklauso būtent Jums;
 • Užpildyti renginio dalyvių ir žiūrovų registracijos anketą.

Tikrinant Galimybių paso galiojimą atliekama tik dokumento peržiūra, kitos asmens duomenų tvarkymo operacijos (rinkimas, saugojimas ir kt.) negalimos ir neatliekamos.

Renginių žiūrovų ir dalyvių registravimo anketos duomenys bus saugomi 21 kalendorinę dieną nuo įvykusio renginio dienos. Duomenys gali būti perduodami tik NVSC prašymu ir netvarkomi jokiais kitais tikslais.

 

Negalėsime aptarnauti asmenų, kurie:

 • Nepateikė galiojančio Galimybių paso arba ES skaitmeninio Covid pažįmėjimo;
 • Kino teatre nedėvi medicinines veido kaukės ar filtruojančio respiratoriaus (netaikoma vaikams iki 6 m);
 • Turi akivaizdžių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas);
 • Neužpildžiusių renginių žiūrovų ir dalyvių registracijos anketos.

Rekomenduojame:

Prie įėimo pagal instrukciją dezinfekuoti rankas;

Eilėse prie kasų ir įėjimo į kino sales laikytis nurodyto saugaus atstumo;

Bilietus įsigyti internetu;

Už paslaugas ar baro produktus atsiskaityti banko kortele;

Laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido;

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS

·         Perkant bilietą Multikino kasose, ar atėjus su el. Bilietu, bilietų patikros punkte, mūsų darbuotojui turėsite pateikti asmens(-ų) duomenis. 

Registracija vykdoma ir duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymyus: ·         

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:


 

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:


 

3.1.1. vardas, pavardė;


3.1.2telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

  

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis: 

 

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;


3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;


3.2.3.saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;


3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;


3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.


3.3. renginių organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.


Informuojame, jog jūs esate atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą! 

Žiūrėkime filmus saugiai! 

Multikino administracija