Naujienos

DĖMESIO!

LR Vyriausybės nutarimu Nr. V-854 nuo 2021 m. balandžio 16 d.

Neštis ir vartoti maistą ir gėrimus seanso metu - DRAUDŽIAMA*.

Medicininių kaukių ar filtruojančių respiratorių dėvėjimas viso seanso metu - PRIVALOMAS*.

*Nuostatų nesilaikymas užtraukia administracinę baudą nuo 500 iki 1 500 €.

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS

·         Perkant bilietą Multikino kasose, ar atėjus su el. Bilietu, bilietų patikros punkte, mūsų darbuotojui turėsite pateikti asmens(-ų) duomenis. 

Registracija vykdoma ir duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymyus: ·         

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:


3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:


3.1.1. vardas, pavardė;


3.1.2telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

  

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;


3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;


3.2.3.saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;


3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;


3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.


3.3. renginių organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.


Informuojame, jog jūs esate atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą! 

Žiūrėkime filmus saugiai! 

Multikino administracija